از هر کجا و در هر زمان یاد بدهید و یاد بگیرید

مدرسان و دانش پذیران با آیین مهر بدون محدودیت مکانی و زمانی، در هر ساعت و هرمکان که باشند می توانند یاد بدهند و یا یاد بگیرند.

آموزشگاه آیین مهر:

گروه آموزشی آیین مهر شما را در زمینه های گرافیک و رایانه شما را همراهی میکند

تایپ

طراحی گرافیکی رنگی

آموزش مفاهيم طراحی گرافيك رنگي

تایپ

آموزش مفاهیم تایپ

طراحی گرافیکی سیاه و سفید

آموزش مفاهيم طراحی گرافیک سياه و سفيد

کاربر رایانه

آموزش مفاهیم شبکه و سیستم عامل و ...

گرافیک رایانه ای

آموزش کار با برنامه ها گرافیکی رایانه

دیگران درباره ما چه میگویند؟

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما می باشند