از هر کجا و در هر زمان یاد بدهید و یاد بگیرید

مدرسان و دانش پذیران با آیین مهر بدون محدودیت مکانی و زمانی، در هر ساعت و هرمکان که باشند می توانند یاد بدهند و یا یاد بگیرند.

آموزشگاه آیین مهر:

گروه آموزشی آیین مهر شما را در زمینه های گرافیک و رایانه شما را همراهی میکند

دیگران درباره ما چه میگویند؟

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما می باشند